ยินดีตอนรับ|MU-XSeason8|MUเถื่อน|มิวเถื่อน|มิวเถื่อนคนเยอะเปิดใหม่
 

* ก่อนเข้าเล่น กรุณา อ่าน กฎ ก่อนนะครับ [ อ่านด้วย ]

* มีชุด +15 อาวุธ +15 อาวุธ ธาตุ 5 ชั้น ให้แลกได้ ด้วย PC โปชั่น

* ชุดกันการโจมตีด้วยธาตุแลกได้ด้วย PC โปชั่น

* อัพเดท ดาบ 18 เล่ม แฟนซี่ใหม่ 8 ชุด

* อัพเดทดาบแฟนซี่ใหม่ 9 เล่ม

* ปรับการเติมเงินหน้า เว็บ เติม เงิน คูณ 10 ครับ เติมหน้าเว็บ